Büyü Nedir?

Büyü kelimesinin Arapçadaki karşılığı sihirdir. Kur-an’ı Kerim’de büyü ile ilgili bir çok ayet bulunmaktadır. Bakara Suresi’nin 102. ayetine göre insanoğluna büyü yapmayı Hârut ile Mârut isminde iki melek öğretmiştir. İlk büyü de Bâbil’de karı koca arasını açmak için yapılmıştır. Felak suresinde ‘’düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden Allah’a sığınırım’’ denilmektedir. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere düğüm atarak bazı insanları bağlamak için büyüler yapılmış ve hala da yapılıyor.

Büyü yapılacak kişiden alınmış bir kaç saç teline bazı sureleri farklı şekillerde okuyarak düğüm atmak suretiyle büyü yapılmaktadır. Peygamberimizin saçına da düğüm atmak suretiyle büyü yapılmıştır. Bu tarz büyüler genelde kişiyi bağlamak, engellemek, durdurmak için yada karşı cinsi kendine aşık etmek bağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e de büyü yapıldı. Lehip Bin Asam isimli bir şahıs Peygamberimizden alınmış bir kaç saç teline düğüm atarak büyü yaptı. Peygamberimiz hastalandı, yapılan büyü gözüne isabet etmişti. Halsiz düştü, gözleri görmez oldu. Peygamberimiz Allah’a dua etti, şifa diledi. Bunun üzerine Cebrail a.s peygamberimize büyü yapıldığını büyünün ziervan kuyusunda olduğunu gösterdi. Büyü kuyudan çıkarıldı. Bunun üzerine 5 ayetten oluşan Felak suresi ile 6 ayetten oluşan Nas suresi indirildi. Nas ve Felak sureleri toplamda 11 ayettir. Kuyudan çıkarılan Peygamberimizin saç telinde de 11 düğüm vardı. Her ayette bir düğümü çözerek Felak ve Nas surelerini okudular. 11 Ayetin sonunda 11 düğüm çözüldü. Böylece Peygamberimiz de yapılan büyünün etkisinden kurtuldu.

Diğer kutsal kitaplar Tevrat ve İncil’de de büyüden bahsedilmektedir. Büyü ve büyücülük insanlık tarihi kadar eskidir. Tevrat’ta bazı Yahudilerin çocuklarını cinlere kurban etmek suretiyle büyü yaptıkları belirtilmektedir. İslam’da Yahudilikte, Hristiyanlık’ta Budizm’de, Şamanizm’de Voodoo’da daha doğrusu bütün inançlarda büyü inkar edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Biz Sizi Arayalım

Send this to a friend